Walentynki

Wszystkim Zakochanym życzymy dużo miłości

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MERCATOR NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, adres e-mail: administracja@michala43.pl, numer telefonu: +48 732 711 990 .
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w tym wykonywania rozliczeń finansowych oraz prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w celu prawidłowej relacji umowy.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi wynajmu.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prawidłowego wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO oraz może być również art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą współpracujące z nami biuro rachunkowe, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, podmioty świadczące usługi ochrony oraz świadczące usługi prawne.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie także stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.